Vihtivet Oy:n asiakasrekisterin rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §

Laatimispäivä 22.3.2018

  1. Rekisterinpitäjä

Eläinlääkäriasema Vihtivet Oy

y-tunnus 2352137-8

Ratastie 13, 03100 Nummela

09 222 3332

vihtivet@vihtivet.fi

  1. Rekisterin nimi

Eläinlääkäriasema Vihtivet Oy:n asiakasrekisteri

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakkaiden lemmikkien hoitoon ja  asiakasyhteydenpitoon. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja palvelun kehittämistarkoituksiin.

  1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään asiakkaiden henkilötiedot, kuten:

nimi

osoite

puhelinnumero

sähköpostiosoite

asiakasnumero

Lisäksi rekisteriin kerätään tietoa asiakkaan lemmikeistä ja niiden käyntihistoriasta terveyden ja sairauksien hoitoa varten.

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä tallentaa asiakasrekisteriin ne tiedot, jotka asiakas itse ilmoittaa asiakkuuden alkaessa tai sen jälkeen. Lisäksi rekisterinpitäjä tallentaa asiakasrekisteriin lemmikin tiedot asiakassuhteen aikana.

  1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei tee säännönmukaisia tietojen luovutuksia. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa vakuutusyhtiölle, jos asiakkaalla ja vakuutusyhtiöllä on sopimus keskenään ja asiakas hakee vakuutustapahtuman yhteydessä suorakorvauspalvelun kautta korvausta vakuutusyhtiöltä. Tietoja voidaan luovuttaa myös muille eläinlääkäriasemille/eläinlääkäreille eläimen siirtyessä jatkohoitoon muualle. Lisäksi asiakkaan yhteystietoja voidaan luovuttaa Siruhaku.fi -löytöeläinten hakupalvelun ehtojen mukaisesti.

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena salatun tietoliikenneyhteyden kautta salasanoin ja palomuurein suojattuina. Järjestelmään tallennettuihin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvat henkilöt ja alihankkijat. Rekisteriä ylläpitää teknisesti Finnish Net Solutions Oy.

  1. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Yhden tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksuton.

  1. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioiden yhteyshenkilöön tiedon korjaamiseksi.